ຍິ່ງໂຊກໄຊທ່ອງທ່ຽວ.ບໍລີການທ່ອງທ່ຽວທຸກຢ່າງ.

ຍິ່ງໂຊກໄຊທ່ອງທ່ຽວ

ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ສີ່ພັນດອນ

ຄອນພະເພັງ

ວັດພູ, ຢູເນັສໂກ ມໍລະດົກໂລກ

ວັດພູ

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ

 

ວິ​ໄສ​ທັດ-​ພາລະກິດ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ

ສປປ ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ຈາກ​ເວທີ​ໂລກ​ດ້ານ​ແຫລ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ, ​ເຊ່ິງ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ສປປ ລາວ ​ເຮົາມີ​ແຫ​ລ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສອງ​ແຫ່ງ​ທ່ີ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເປັນ​ມໍລະດົກ​ໂລກ​ນັ້ນກໍ​ຄື ​ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ. ກຸຸ່ມບໍລິສັດ​ຍ່ິງ​ໂຊກ​ໄຊ ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ ​ເພ່ືອ​ຕັ້ງຫລັກ​ທ່ີ​ແຂງ​ແກ່ນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ປະ​​ໂຫຍ​ດຈາກ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ທ່ີ​ໝັ້ນຄົງ ຂອງ​ ສປປລາວ. ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ​ຍ່ິງ​ໂຊກ​​ໄຊ​ຈະ​ສ້າງ​ບົດບາດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ປະກອບສ່ວນ​ສະໜັບສະໜູນ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດໃນຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ້ອງ

ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ-ຊີວະນາຯພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

Mme Somleth Phosalath

 

 

 

 

TOP