ຍິ່ງໂຊກໄຊທ່ອງທ່ຽວ.ບໍລີການທ່ອງທ່ຽວທຸກຢ່າງ.

ຍິ່ງໂຊກໄຊທ່ອງທ່ຽວ

ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ສີ່ພັນດອນ

ຄອນພະເພັງ

ວັດພູ, ຢູເນັສໂກ ມໍລະດົກໂລກ

ວັດພູ

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ

ບົດຄວາມ

VAT PHU - World heritage site - Champasak District -  Southern Laos
       
ycc-vatphu-01 ycc-vatphu-22 ycc-vatphu-08  

Vatphufestival-2015

boutonVatphu

brochure-2sa

 
ycc-vatphu-19 ycc-vatphu-15 ycc-vatphu-24  

 

 

 

 

TOP